KATZEN / QUEENS

PURGATORIOS Esprit (black spotted van) ...odd eyed

out of Smeraldo Waikiki & Smeraldo Valentino 

out for Smeraldo Waikiki & Smeraldo Valentino
out for Smeraldo Waikiki & Smeraldo Valentino

DEL BORGO ANTICO Dolce Vita (black & white) Italy

out of Smeraldo Waikiki & Smeraldo Valentino

out of Smeraldo Valentino & Smeraldo Waikiki
out of Smeraldo Valentino & Smeraldo Waikiki

PURGATORIOS Diva (havana & white)

out of Smeraldo Valentino & Smeraldo Waikiki

out of Smeraldo Valentino & Smeraldo Waikiki
out of Smeraldo Valentino & Smeraldo Waikiki

DEL BORGO ANTICO Darling (blue point SYS) Italy

Blue point  Seychellois
Blue point Seychellois